Ο "χώρος", οπου οι " Robocop" θα επικοινωνούν μεταξύ τους ,και θα λύνουν τα προβλήματα των ερευνητικών εργασιών, και όχι μόνο...
 
 
Start blogging by creating a new post. You can edit or delete me by clicking under the comments. You can also customize your sidebar by dragging in elements from the top bar.
 

  Κυριάκου Νικόλαος

  _Μηχανικός Πληροφορικής - Καθηγητής Πληροφορικής 3ου ΓΕΛ. Πτολεμαΐδας.

  Archives

  January 2012
  November 2011

  Categories

  All